VELKOMMEN TIL ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMØLLEBO

Husk at kældergangene skal være ryddelige. Opmagasinering af møbler og kasser skal være i eget kælderrum. Barnevogne og klapvogne kan stilles i barnevognsrummet i Carl Nielsens allé 1.

Venlig hilsen
Bestyrelsen