• DK
  • GB

Andelsboligforeningen Svanemøllebo

Opskrivning på venteliste for ejendommens andelshaver, børn og børnebørn.Ventelister
I overensstemmelse med vores vedtægter har vi 4 ventelister.
A. Intern venteliste
B. Venteliste for andelshaveres børn
C. Venteliste for børnebørn af og forældre til andelshavere
D. Ekstern venteliste ( LUKKET FOR OPSKRIVNING)

Man skal være fyldt 18 år for at blive skrevet op på venteliste. Det koster 300,- kr. årligt at stå på den eksterne venteliste. Ventelisten er dog lukket for yderligere opskrivning.
Ønsker man at blive skrevet op på venteliste A, B eller C, skal man sende en mail til: med oplysning om:
Navn
Adresse
Mailadresse
Telefonnummer
Præferencer med hensyn til størrelse - etage o.lign.

Alle der står opført på ventelister er selv ansvarlige for at bestyrelsen er i besiddelse af en gyldig emailadresse. Al henvendelse sker pr. mail, og bliver der ikke svaret på mailen, bliver lejligheden tilbudt den næste på listen.